Team

Schoolhoofd
Lut Bellekens

Kleuterschool
Instapklas: Juf Sabine
jongsten 2015: Juf Lies
oudsten 2015 + jonsten 2014: Juf Sanne en juf Hanne
oudsten 2014 + 2013: Juf Eva en juf Anneleen

Lagere school
1e leerjaar A: Juf Heidi
1e leerjaar B: Juf Leen
2e leerjaar: Juf Griet
3e leerjaar: Juf Cathy
4e leerjaar A: Juf Greet en juf Emeline
5e leerjaar A: Meester Stef en juf Els
5e leerjaar B: Juf Caroline
6e leerjaar A: Meester Wilfried
6e leerjaar B: Juf Loike

Overig pedagogisch personeel
Gym: Meester Maarten en meester Kim
Zorgcoördinator: Juf Hilde

Ondersteunend personeel
Secretariaat: Mia en Karin
ICT-coördinator: Rutger
Onderhoud: Claudine en Fadi
Warme maaltijden: Carla + vrijwilligers
Preventie: Peter