Team

Schoolhoofd
Caroline Gevaert

Kleuterschool
Peuterklas: Juf Sabine & Juf Sofie
Kleuterklas: Juf Lies & juf Sofie
Kleuterklas: Juf Sanne
Kleuterklas: Juf Anneleen
Kleuterklas: Juf Eva
Kinderverzorgster: Juf Kaat

Lagere school
1e leerjaar A: Juf Heidi
1e leerjaar B: Juf Leen
2e leerjaar A: Juf Griet
2e leerjaar B: Juf Lauren
3e leerjaar A: Juf Cathy
3e leerjaar B: Juf Iris
4e leerjaar: Juf Greet en juf Els
5e leerjaar: juf Loike
6e leerjaar: Meester Wilfried

Overig pedagogisch personeel
Gym: Meester Kim, meester Arne en meester Bauk
Zorgcoördinator: Juf Hilde
Zorgjuf: Juf Sandra

Ondersteunend personeel
Secretariaat: Sofie De Cuyper
ICT-coördinator: Rutger
Onderhoud: Claudine en Asad
Warme maaltijden: Carla + vrijwilligers
Preventie: Peter