Schoolbestuur

Samenstelling bestuursorgaan/schoolbestuur vzw KODiD 2023-2026

De Algemene Vergadering van vzw KODiD (her)benoemde op haar vergadering van 20 december 2022 volgende bestuurders voor een periode van 4 jaar:

  • Jos Petes, voorzitter
  • Gerd Marissens, ondervoorzitter
  • Lieve Hermans, secretaris
  • Willy Schreurs
  • Arthur Troch
  • Dominique Vandebergh
  • Dirk De Keukeleere
  • Tom Coppens
  • Karel Renet

Het schoolbestuur benoemde op zijn vergadering van 26 januari 2023 Wilfried Focquet, algemeen directeur vzw KODiD, tevens tot dagelijks bestuurder.
Het schoolbestuur is steeds bereikbaar via Wilfried Focquet (wilfried.focquet@kodid.be - 0485 / 04 00 95)

 

Meldpunt klokkenluiders

Wie kan melden?

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie heeft verkregen over inbreuken, kan een melding doen bij een meldpunt. Het gaat dan in de eerste plaats om werknemers, zowel statutaire als contractuele personeelsleden maar ook om anderen zoals sollicitanten, stagiairs en (onder)aannemers en leveranciers.

Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling.

Ons meldpunt

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

02 507 07 12